Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2000

Toimintasuunnitelma

Säätiön varat sijoitetaan pörssiosakkeisiin, joista osinkotuotot siirretään lyhentämättömänä stipendirahastoon.

Vuoden aikana järjestetään taidearpajaiset, joiden tuotto kartuttaa stipendirahastoa.

Pyritään tiedottamaan Tieto-X:n henkilökuntaa mahdollisuudesta hyödyntää säätiöä merkkipäivien ‘kukkaisrahastona’, mistä kertyneet varat menevät stipendirahastoon.

Joulujuhlissa jaetaan stipendejä kertyneiden varojen mukaan lupaaville atk-ammattilaisille ja/tai yllättävän elämäntilanteen aiheuttamaan tilapäisiin rahavaikeuksiin joutuneille atk-ammattilaisille.

Talousarvio

Oma pääoma
150 000 mk

Arpajaiset 5000 mk

Kukkaisrahastot 5000 mk

Osingot 5000 mk

Perustamiskulut 10000 mk

Osakkeet 140000 mk

Stipendit 3*5000 =15000 mk

Yhteensä 165000 mk